Biery 74 A, 43-386 Świętoszówka tel. 666 556 106

Veľkoobchodná ponuka

Veľkoobchodná ponuka je určená pre spoločnosti zaoberajúce sa riadením záhrad, záhradných centier a všetkých, ktorí sa profesionálne zaoberajú všeobecným odvetvím záhradníctva.

Všetky vyššie uvedené veľkoobchodné ponuky sú platné bez ohľadu na množstvo a hodnotu objednávky.

Rád by som túto ponuku poslala na požiadanie alebo poštou.

V ponuke nie je zahrnutá veľa položiek, pretože v mnohých prípadoch máme doslova rovnaký počet položiek.